O Bio_Arce na działce…
…czyli o Zagospodarowaniu Terenu i planowaniu funkcji na działce.

Działka, na której powstał dom jest dużą, kilku-hektarową polaną na wysoczyźnie w samym centrum pięknego krajobrazowo terenu znanego pod nazwą Szwajcaria Czarnkowska.

Dom powstał w centralnym i najwyższym punkcie działki, która jest jednym z najwyższych punktów w wielkopolsce!

Charakterystyczne dla tej lokalizacji były trzy czynniki wpływające na założenia projektowe:

  • Znaczna ekspozycja na wiatr i szczególny mikroklimat miejsca
  • Trudny dostęp do wody (brak wody gruntowej, woda gminna o bardzo niskim ciśnieniu)
  • Duża różnica poziomów na części działki (spadek w kierunku południowym) – co jest dużą zaletą działki, różnica bowiem wysokości terenu daje duży potencjał i możliwości projektowania kaskady spływu wody, spływu oczyszczalni ścieków itd. Dom świadomie został zaprojektowany w niewielkiej odległości od stoku – tak, że wokół domu mamy jeszcze komfortowy kawałek płaskiego terenu

Poniżej przedstawiono bardzo schematyczny, koncepcyjny zarys zagospodarowania terenu w centralnej części działki. Rysunek powstał przy ścisłej współpracy z inwestorem, na dość wczesnym etapie projektowania.
Projekt ogrodu nie był częścią zlecenia, mimo to w ramach opracowania Planu Zagospodarowania przewidziałem takie wzajemne usytuowanie domu i ogrodu, aby współpraca tych dwóch przestrzeni była jak najbardziej komfortowa;

  • ogród usytuowany jest na wschód od domu, przez co jest naświetlony od wczesnego ranka, a letnim popołudniem zacieniony przez bryłę domu, co chroni pracujących przed wieczornym słońcem, pozwala też na wcześniejsze rozpoczęcie wieczornego podlewania
  • Ogród dostępny jest bezpośrednio przez gospodarcze/kuchenne wyjście z domu

 

Późniejsze decyzje projektowe, oraz codzienność funkcjonowania wokół domu trochę zweryfikowały pierwotne założenia:

Jeszcze na etapie projektowania Inwestor starał się rozrysować wokół domu granice klasycznych, permakulturowych stref funkcjonalnych:

Jak zauważa dziś Inwestor, ta analiza sektorów i funkcjonalności na działce, powinna być zaktualizowania, ze względu na poczynione kolejne obserwacje.

Ten kolorowy schemat powyżej, jest ilustracją zastosowania w praktyce, klasycznego układu stref wokół domu w centrum permakulturowego założenia:

STREFOWANIE: To sposób projektowania przestrzeni (wokół domu) dla maksymalizacji efektywności energetycznej. Aktywności przypisano do poszczególnych stref w zależności od częstotliwości wykorzystywania, konieczności konserwacji czy napraw. Generalnie strefy wokół miejsca mieszkania można podzielić w następujący sposób:

Strefa 0:
Centrum aktywności – dom. Przebywamy w nim najwięcej czasu, wymaga największej uwagi, czasu i zużywa najwięcej energii

Strefa 1:
Rośliny roczne, zioła, kompost, inspekty (ogród zimowy), narzędzia ogrodowe, schowek na rowery. Często strefa zirygowana – wymaga częstego podlewania

Strefa 2:
Roślinność gęsta, krzewy owocowe, sad, drób i  mały inwentarz żywy – dobrze urządzić wygodne połączenie z kompostownikiem

Strefa 3:
Duży, większy zbiornik wodny, główne uprawy  lub łąki, większy inwentarz żywy – owce, kozy

Strefa 4:
Lasy, przetwórstwo drewna, stopnie wodne, pasza, wydobycie

Strefa 5:
Strefa dzika, gdzie natura rządzi się sama i gdzie człowiek idzie po naukę i zasoby tylko po to czego jest w obfitości.

Schemat wykorzystania działki w rzeczyristości “powykonawczej” wygląda wg.Inwestora następująco:

Planowany staw będący “prawie” końcowym ogniwem systemu oczyszczania ścieków znajduje się na granicy strefy 2 i 3. Ze stawu możliwy jest przelew do “swale’a” wzdłuż którego nasadzane są drzewa i krzewy owocowe.

I tak to się jakoś, moi drodzy, zaczyna na tych Truskawkowych Polach kręcić. :)

Może warto jeszcze wspomnieć o implementacji tego “idealnego” schematu przy realizacji pierwszej Bio_Arki w Gajewie, gdzie zagospodarowanie terenu wygląda tak:

Modelowe Zagospodarowanie Terenu wokół Bio_Arki_1