Tomasz aleXander Mielczyński

Architekt Izby Architektów Rzeczypospolitej, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń od 2010 roku.
Posiada doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów hotelowych a także pracy przy obiektach zabytkowych.
Oferuje kompleksowe usługi związane z procesem inwestycyjnym.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego
Od początku swojej kariery zawodowej zaangażowany w projektowanie i nadzór nad realizacjami budynków pasywnych, energooszczędnych i ekologicznych.

Autor wielu budynków zrealizowanych w standardzie budynku pasywnego wg metodologii Darmstadt, w tym m.in. pierwszego  w Polsce osiedla domów pasywnych.

Aktualne zainteresowania zawodowe skupia na kwestiach projektowania dla optymalizacji zużycia energii pierwotnej w całym cyklu życia budynku, oraz projektowania dla cyrkulacji ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych.

Członek Izby Architektów, posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń od roku 2010. Studiował Architekturę na Politechnice Gdańskiej Studia zakończył obroną pracy magisterskiej “Studium Architektury domu pasywnego wg definicji W.Feista”.

Edukacja

  • Politechnika Gdańska, 2004, mgr inż. arch.

Obecna praktyka zawodowa:

  • Architekt Tomasz Mielczyński, właściciel

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda im.Macieja Nowickiego, 2016
  • Architektura z Energią – nagroda specjalna za projekt budynku eksperymentalnego, 2014
  • Wyróżnienie w konkursie Wydawnictwa Murator na projekt domu ekologicznego za “Dom Trzon”, 2011

Wybrane publikacje/ inna aktywność zawodowa

  • Zawód:Architekt 04.2014 – Forma podąża za Energią, 2014
  • Murator 1 2015: Dom Trzon czyli Bio_Arka – , 2015
  • Bio_Arka i greenSPACE_197 publikacja w ARCH_32_11/12/2015: w ramach wystawy: Domy Jednorodzinne w krajach grupy Wyszechradzkiej , 2015
  • oraz artykuły naukowe dotyczące kwestii Energii Pierwotnej oraz wykorzystania materiałów naturalnych w nowym budownictwie , w tym publikacje w monografiach konferencji Habitaty i innych